Te behandelen zaken

1
Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor VWS over het begrotingsonderdeel Jeugd en aanverwante zaken

3
Moties ingediend bij Implementatie ILUC-richtlijn inzake brandstofkwaliteit

4
Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor OC&W over het begrotingsonderdeel Media

6
Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018

8
Moties ingediend bij het VAO Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn

9
Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018

10
Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018