Plenair debat : Dertigledendebat over de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem

De vergadering is geannuleerd

Week 25
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Reactie op het verzoek van het lid De Roon, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 december 2017, over de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem

    Loading data