Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschap:

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 4. 4

  Nota naar aanleiding van het (nader) verslag:

  Loading data
 5. 5

  Het lid Kwint: verzoek uitstel stemmingen over moties ingediend bij het wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor OC&W over het begrotingsonderdeel Media

 6. 6

  Het lid Diks: vooraankondiging VAO RBZ/Handel en WTO (AO d.d. 06/12), nog deze week inclusief stemmingen

 7. 7

  Het lid Kröger: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat inzamelbedrijven van afval grootschalig zouden frauderen en illegaal giftig afval dumpen (2Doc, 4 december 2017)

  Loading data
 8. 8

  Het lid Kröger: verzoek het debat over de milieueffectrapportage inzake Lelystad Airport volgende week te agenderen

 9. 9

  Het lid Wassenberg: dertigledendebat met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat het kabinet een referendum over de afschaffing van het referendum zou blokkeren (Nu.nl, 30 november 2017)

 10. 10

  Het lid Becker: brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het rapport ‘Gevlucht met weinig bagage’ van het Sociaal Cultureel Planbureau (Scp.nl, 30 november 2017)

  Loading data
 11. 11

  Het lid Grashoff: brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht dat boeren landjepik doen om extra subsidie te krijgen (Trouw.nl, 1 december 2017)

  Loading data
 12. 12

  Het lid Grashoff: vooraankondiging VSO Landbouw- en Visserijraad 11 en 12 december 2017, nog deze week inclusief stemmingen

 13. 13

  Het lid Grashoff: interpellatiedebat met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht dat het zesde actieprogramma nitraatrichtlijn van Nederland pas volgend jaar met de Kamer kan worden besproken (brief 33037-234)

  Loading data
 14. 14

  Het lid Van Raan: brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat wetenschappers 700 stroomgebieden hebben waargenomen op Antarctica en dat de verwachte zeespiegelstijging als gevolg daarvan flink omhoog is bijgesteld (Knmi.nl, 1 december 2017)

  Loading data
 15. 15

  Het lid Klaver: brief van de minister-president over het bericht ‘In 2022 groot personeelstekort in techniek, zorg en onderwijs’ (Nos.nl, 4 december 2017)

  Loading data
 16. 16

  Het lid Krol: brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Veel gemeenten worstelen met uitvoeren sociaal beleid’ (Nu.nl, 4 december 2017)

  Loading data
 17. 17

  Het lid De Lange: brief van de staatssecretaris van Sociale, Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Arm kind beter af met gezinssteun’ (AD, 5 december 2017) en betrekken bij het debat over gemeenten die gelden voor armoedebestrijding onder kinderen niet uitgeven

  Loading data
 18. 18

  Het lid Markuszower: brief van de minister voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Brabantse islamgeleerde (74) krijgt geen straf voor verkrachten stiefkind vanwege dementie’ (Gelderlander.nl, 4 december 2017)

  Loading data
 19. 19

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Inhandenstelling

  Loading data