Te behandelen zaken

1
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

2
Brieven regering:

7
Het lid Beckerman: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de brandbrief van wethouders over huismelkers (Rtvutrecht.nl, 14 november 2017)

8
Het lid Beckerman: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat de Raad van State de gaswinningsbesluiten vernietigt (Nu.nl, 15 november 2017)

9
Het lid Bosman: voorzitter commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, vooraankondiging VAO Nederlandse inzet voor de Europese sociale top op 17 november 2017 (AO d.d. 16/11, 14-16 uur), nog donderdag te agenderen inclusief stemmingen
10
Het lid Voortman: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Betaal gehandicapten voor werk niet onder minimum’ (Nrc.nl, 14 november 2017)

11
Het lid Özdil: dertigledendebat met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat het aantal burn-outs schrikbarend is gestegen (Volkskrant, 15 november 2017)