Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

15 november 2017
14:20 - 14:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Brief Europese Commissie:

  Loading data
 5. 5

  Het lid Azarkan: brief van de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Politie door het stof: Ammar onnodig hard naar de grond gewerkt’ (At5.nl, 14 november 2017)

  Loading data
 6. 6

  Het lid Futselaar: brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht ‘Aanpak om natuur te beschermen tegen ammoniak deugt niet’ (Nos.nl, 14 november 2017)

  Loading data
 7. 7

  Het lid Beckerman: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de brandbrief van wethouders over huismelkers (Rtvutrecht.nl, 14 november 2017)

  Loading data
 8. 8

  Het lid Beckerman: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat de Raad van State de gaswinningsbesluiten vernietigt (Nu.nl, 15 november 2017)

  Loading data
 9. 9

  Het lid Bosman: voorzitter commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, vooraankondiging VAO Nederlandse inzet voor de Europese sociale top op 17 november 2017 (AO d.d. 16/11, 14-16 uur), nog donderdag te agenderen inclusief stemmingen

 10. 10

  Het lid Voortman: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Betaal gehandicapten voor werk niet onder minimum’ (Nrc.nl, 14 november 2017)

  Loading data
 11. 11

  Het lid Özdil: dertigledendebat met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat het aantal burn-outs schrikbarend is gestegen (Volkskrant, 15 november 2017)