Te behandelen zaken

1
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

2
Brieven regering:

4
Het lid Ouwehand: vooraankondiging VAO Landbouw- en Visserijraad 9 en 10 oktober 2017 (AO d.d. 04/10), nog die week te houden inclusief stemmingen
5
VAO SUWI-onderwerpen (AO d.d. 13/09)
6
VAO Suriname (AO d.d. 13/09)
9
Het lid Van Raan: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het nieuws dat de Maas steeds vaker dermate vervuild is dat drinkwaterbedrijven zich genoodzaakt zien te stoppen met het innemen van water (Nos.nl, 12 september 2017)

10
Het lid Leijten namens Marijnissen: brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het rapport van het SCP met als uitkomst dat een kwart van de verpleeghuisbewoners nooit buiten komt (Nos.nl, 14 september 2017)

11
Het lid Buitenweg: VAO Justitiële jeugd (AO d.d. 14/06)
12
Vervallen aangehouden moties