Plenair debat : Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

14 september 2017
13:15 - 13:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 4. 4

  Het lid Ouwehand: vooraankondiging VAO Landbouw- en Visserijraad 9 en 10 oktober 2017 (AO d.d. 04/10), nog die week te houden inclusief stemmingen

 5. 5

  VAO SUWI-onderwerpen (AO d.d. 13/09)

 6. 6

  VAO Suriname (AO d.d. 13/09)

 7. 7

  Het lid Ouwehand: brief van de minister van Economische Zaken over het bericht dat gemeenten in Noord-Brabant veehouderijen onvoldoende controleren (Nu.nl, 11 september 2017)

  Loading data
 8. 8

  Het lid Ouwehand: brief n.a.v. berichten dat misstanden in slachterijen structureel zijn en uit Wob-stukken blijkt dat handhaving zich beperkt tot waarschuwingen en lage boetes

  Loading data
 9. 9

  Het lid Van Raan: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het nieuws dat de Maas steeds vaker dermate vervuild is dat drinkwaterbedrijven zich genoodzaakt zien te stoppen met het innemen van water (Nos.nl, 12 september 2017)

  Loading data
 10. 10

  Het lid Leijten namens Marijnissen: brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het rapport van het SCP met als uitkomst dat een kwart van de verpleeghuisbewoners nooit buiten komt (Nos.nl, 14 september 2017)

  Loading data
 11. 11

  Het lid Buitenweg: VAO Justitiële jeugd (AO d.d. 14/06)

 12. 12

  Vervallen aangehouden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data