Plenair debat : STEMMINGEN (over alle onderwerpen van dinsdag 4 en woensdag 5 juli)

De vergadering is geweest

6 juli 2017
14:30 - 15:15 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over de Raming van de Tweede Kamer voor het jaar 2018

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Raming der voor de Tweede Kamer in 2018 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (34 686)

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het jaarverslag 2016 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het jaarverslag 2016 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het VAO Pensioenonderwerpen

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Brief van de vaste commissie voor Financiën over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature in het college van de Algemene Rekenkamer (34 153, nr. 7)

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het debat over de overnames van Unilever en Akzo-Nobel

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het jaarverslag 2016 van het ministerie van Infrastructuur en Milieu

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over het lerarentekort in het basisonderwijs

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het VAO Tbs en forensische zorg

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Motie ingediend bij het VSO over de reactie op petitie 'Justice for Johan'

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij het debat over de schadeafhandeling in Groningen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  De lijst van controversiële onderwerpen (34 707, nr. 9)

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Stukken onder 34 707

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Aangehouden motie ingediend bij het VSO Beleidsevaluatie van de Natuurschoonwet 1928

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend bij het VAO Discriminatie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over de toekomst van de Waddenzee

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over de totstandkoming van een fiscaal gunstige tegemoetkoming aan chemieconcern ICL

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over discriminatie en racisme in Nederland

  Loading data
 20. 20

  Brief van het Presidium over de benoeming van een waarnemend Griffier

  Loading data
 21. 21

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO dementie

  Loading data
 22. 22

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken

  Loading data