Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het VSO Beleidsevaluatie van de Natuurschoonwet 1928

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het VSO Verslechterde situatie bij het Europees Octrooibureau

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het debat over de uitkomst van de Europese top van 29 april 2017

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het clausuleren van het recht op contact of omgang na partnerdoding (34 518)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Overige moties ingediend bij het VAO Landbouw- en Visserijraad

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Goedkeuring van het op 2 oktober 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Trb. 2013, 241 en Trb. 2014, 74) 34 235-(R2053)

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij Goedkeuring van het op 2 oktober 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het debat over de werkdruk in het basisonderwijs

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over afgewezen asielzoekers in Nederland

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over de uitstoot van het broeikasgas methaan

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet primair onderwijs BES in verband met maatregelen voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod in het basisonderwijs (34 656)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Brief van de vaste commissie voor Financiën over een voorstel voor een groene kaart inzake belastingheffing en financiële transparantie in de EU (34 718, nr. 1)

  Loading data
 13. 13

  De lijst van controversiële onderwerpen (34 707, nr. 4)

  Loading data

  Loading data