Te behandelen zaken

1
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

2
Goedkeuren in verband met verstrijken van de termijn

3
Brieven regering:

7
Het lid Van Weyenberg: brief van de staatssecretaris van Financiën over het Besluit van 14 december 2016 tot instelling en bezoldiging van een Commissie onderzoek besturing Belastingdienst (Staatscourant, 17 januari 2017)

8
AFVOEREN: Dertigledendebat over het screenen van asielzoekers