Te behandelen zaken

4
Reactie op verzoek van het lid Verhoeven, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 30 november 2016, over het bericht dat een Brusselse aanslagpleger mogelijk smeergeld betaalde aan de Turkse regering om naar Nederland in plaats van België uitgezet te kunnen worden

5
Moties ingediend tijdens het debat