Te behandelen zaken

1
Koninklijke boodschappen:

2
Brieven regering:

5
VAO Stand van zaken rekenen in vo en mbo (AO d.d. 17/11)
6
VAO Ontwerp-Rijksstructuurvisie windenergie op zee (AO d.d. 17/11)
7
VAO Strafrechtelijke onderwerpen (AO d.d. 17/11)
8
VAO Verpleeghuiszorg (AO d.d. 17/11)
9
Het lid Verhoeven: debat met de minister van Economische Zaken over het bericht ‘Gmail-gebruik van minister Kamp niet nader onderzocht’ (Nos.nl, 17 november 2016)
13
Het lid Leijten: brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de tweedeling in de zorg door budgetplafonds en patiëntenstops, problematische wachtlijsten bij 17 ziekenhuizen en slechte toegang voor verzekerden met budgetpolis (Rijksoverheid.nl, samenvattend rapport zorgverzekeringswet 2015)