Te behandelen zaken

3
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2017) (34 552)

4
Moties ingediend bij Belastingplan 2017

9
Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen in verband met de automatische uitwisseling van inlichtingen over grensoverschrijdende rulings en verrekenprijsafspraken (Wet uitwisseling inlichtingen over rulings) (34 527)