Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties Politie
Stenogram
Download Stemmingen Wet aanvullende biedboekgegevens
Stenogram
Download Stemming motie Organisatie hoogste bestuursrechtspraak
Stenogram
Download Stemmingen moties Onderhandse zorgcontracten bij thuiszorgaanbieder Alliade
Stenogram
Download Stemming brief Adviesaanvraag aan de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken
Stenogram
Download Stemmingen moties Experimenten persoonsvolgende bekostiging
Stenogram
Download Stemming motie Procesrechtelijke bepalingen hoofdstuk 1 Crisis- en herstelwet
Stenogram
Download Stemmingen moties Kinderopvang
Stenogram
Download Stemmingen Vreemdelingen- en asielbeleid
Stenogram
Download Stemming brief Overdracht van taken van de commissie voor de Rijksuitgaven
Stenogram
Download Stemmingen moties Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Stenogram
Download Stemmingen Organisatie hoogste bestuursrechtspraak
Stenogram
Download Stemming motie Gevangeniswezen
Stenogram
Download Stemmingen moties Participatiewet
Stenogram
Download Stemming Raad voor het Concurrentievermogen
Stenogram
Download Stemmingen moties Sociale veiligheid in het openbaar vervoer
Stenogram
Download Stemmingen moties Landelijk Beeld Jaarwisseling 2015-2016
Stenogram
Download Stemmingen moties Integratieonderwerpen
Stenogram
Download Stemmingen Vastleggen en bewaren van kentekengegevens
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemmingen moties Waarborging verhouding prijs en kwaliteit van een voorziening
Stenogram
Download Stemmingen moties Verslavingszorg
Stenogram
Download Stemming motie Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stenogram
Download Stemmingen moties Huuraangelegenheden
Stenogram
Download Stemmingen moties Begroting Infrastructuur en Milieu

Te behandelen zaken

2
Wijziging van de Wet op de Raad van State, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet op de rechterlijke organisatie en enkele andere wetten in verband met de scheiding van taken binnen de Raad van State en de opheffing van de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak) (34 389)

3
Moties ingediend bij het VAO Vreemdelingen- en asielbeleid

10
Motie ingediend bij het VSO betreffende voorstellen ter versterking van de risicobeheersing en prikkelwerking Waarborgfonds Sociale Woningbouw

16
Moties ingediend bij het VAO Integratieonderwerpen

21
Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie (33 542)

22
Motie ingediend bij Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie

23
Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) en Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2017

24
Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017