Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

8 november 2016
15:00 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Wet op de Raad van State, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet op de rechterlijke organisatie en enkele andere wetten in verband met de scheiding van taken binnen de Raad van State en de opheffing van de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak) (34 389)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het VAO Vreemdelingen- en asielbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het VAO Verslavingszorg

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het VAO Onderhandse zorgcontracten bij thuiszorgaanbieder Alliade

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het VSO Ontwerpbesluit ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van een voorziening

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het VSO voorhang experimenten persoonsvolgende bekostiging

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Motie ingediend bij het VSO Tweede evaluatie procesrechtelijke bepalingen hoofdstuk 1 Crisis- en herstelwet

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het VAO Participatiewet

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Motie ingediend bij het VSO betreffende voorstellen ter versterking van de risicobeheersing en prikkelwerking Waarborgfonds Sociale Woningbouw

  Loading data
 11. 11

  Brief van het Presidium over de overdracht van de taken van de commissie voor de Rijksuitgaven aan de vaste commissie voor Financiën

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij het VAO Huuraangelegenheden

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken

  Loading data
 14. 14

  Wijziging van de Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen in verband met het verstrekken van gegevens ten behoeve van het biedboek voor de veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen (Wet aanvullende biedboekgegevens) (34 443)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend bij het VAO Kinderopvang

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend bij het VAO Integratieonderwerpen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Moties ingediend bij het VAO Landelijk Beeld Jaarwisseling 2015-2016

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Moties ingediend bij het VAO Sociale veiligheid in het openbaar vervoer

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Motie ingediend bij het VAO Onderzoek ‘Status: Vermist: Op zoek naar een oplossing’

  Loading data
 20. 20

  Moties ingediend bij het VAO Politie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie (33 542)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Motie ingediend bij Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie

  Loading data
 23. 23

  Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) en Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2017

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Gevangeniswezen

  Loading data
 26. 26

  Aangehouden motie ingediend bij het VSO Raad voor het Concurrentievermogen d.d. 29 en 30 september 2016

  Loading data