Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Initiatiefnota:

  Loading data
 3. 3

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data
 6. 6

  VAO Arbeidsmarktbeleid (AO d.d. 27/10)

 7. 7

  VAO Spoor (AO d.d. 27/10)

 8. 8

  VAO Participatiewet (AO d.d. 27/10)

 9. 9

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Het lid Recourt: verzoek uitstel stemmingen over de Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak (punten 3 en 4 op de stemmingslijst)

 11. 11

  Het lid Voortman: verzoek het VAO Participatiewet (AO d.d. 27/10) nog deze week te agenderen

 12. 12

  Het lid Smaling: brief van de minister van Economische Zaken over het bericht dat 90 procent van de schadevergoedingen in Groningen naar experts gaat (Volkskrant.nl, 28 oktober 2016)

  Loading data
 13. 13

  Het lid Ulenbelt: brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over zijn uitspraken om uitkeringen voor EU-arbeidsmigranten sneller stop te zetten (Nos.nl, 28 oktober 2016)

  Loading data
 14. 14

  Het lid Ulenbelt: dertigledendebat met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over berichten dat de AOW-leeftijd verder wordt verhoogd (o.a. Nu.nl, 31 oktober 2016)

 15. 15

  Het lid Leijten: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Gemeenten houden 1,2 miljard aan zorggeld op de plank’ (Nos.nl, 31 oktober 2016)

  Loading data
 16. 16

  Het lid Graus: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Financiën en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over aangekondigde overhevelingen van grote KLM delen (ondanks de wil meerderheid Kamer en toezeggingen regering) (Telegraaf, 1 november 2016)

  Loading data
 17. 17

  Het lid Roemer: debat met de minister-president over de afwikkeling van de uitslag van het referendum over het associatieakkoord met Oekraïne

  Loading data
 18. 18

  Het lid Bosman: verzoek tot samenvoegen van het debat over de evaluatie van het Energieakkoord en het debat over het sluiten van kolencentrales in Nederland inclusief uitbreiding van de spreektijd

 19. 19

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data