Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van Werkzaamheden

De vergadering is geweest

13 oktober 2016
13:55 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Het lid Agema: verzoek het VAO Kindermishandeling/GIA (AO d.d. 12/10), nog voor het herfstreces te agenderen, inclusief stemmingen

 6. 6

  Het lid Van Toorenburg: verzoek vandaag te stemmen over de moties ingediend bij het debat over het bericht dat Schiphol mogelijk doelwit was van een terroristische aanslag

 7. 7

  Het lid Van Toorenburg namens Omtzigt: verzoek ook de minister-president uit te nodigen bij het debat over de stand van zaken inzake MH17

 8. 8

  Het lid Van der Staaij: verzoek het debat over het rapport van de commissie Schnabel over voltooid leven spoedig te agenderen

 9. 9

  VAO Bedrijfslevenbeleid en innovatie (AO d.d. 12/10)

 10. 10

  VAO Integratie-onderwerpen (AO d.d. 12/10)

 11. 11

  VAO Economische Structuurversterking en Werkgelegenheid Zeeland (AO d.d. 12/10)

 12. 12

  VSO Geschilbeslechting zorgcontractering (Kamerstuk 29689, nr. 774)

 13. 13

  VSO Ontwerpbesluit ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van een voorziening (Kamerstuk 34504, nr. 2)

 14. 14

  VSO voorhang experimenten persoonsvolgende bekostiging (Kamerstuk 34104, nr. 141)

 15. 15

  Vervallen moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data
Naar boven