Plenair debat : VAO Milieuraad d.d. 20 juni 2016 (AO d.d. 14/06)

De vergadering is geweest

16 juni 2016
10:15 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data