Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

4
VAO Renovatie Binnenhof (AO d.d. 01/06)
5
VAO Luchtvaart (inclusief vliegen over conflictgebieden) (AO d.d. 01/06)
6
VAO BTW (AO d.d. 02/06)
8
Het lid Omtzigt: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Veiligheid en Justitie over de zaak Saban B. in Turkije, ingediend 10 mei 2016

9
Het lid Omtzigt: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat Maleisië een onafhankelijk onderzoek start m.b.t. de MH17

11
Het lid Nijboer: verzoek namens de commissie van Financiën om het debat over het rapport van de OESO over de aanpak van belastingontwijking, nog vóór het zomerreces in te plannen en verzoek om uitbreiding van de spreektijd
12
Het lid Voordewind: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Buitenlandse Zaken over de erkenning van de Armeense genocide in Duitsland en het gevolg hiervan voor Nederlandse standpunt in deze

14
Het lid Thieme: onderwerp over het nieuwe mandaat voor de TTIP-onderhandelingen dat gevraagd wordt door de voorzitter van de Europese Commissie toevoegen aan het debat over het vrijhandelsverdrag met Canada (CETA), voorafgegaan door een brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

15
Het lid Van Vliet: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen aan de minister voor Wonen en Rijksdienst over het bericht dat het Waarborgfonds Sociale Woningbouw de woningwet blokkeert, ingezonden 15 april 2016, uitstelbericht 17 mei 2016