Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

2 juni 2016
13:15 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 4. 4

  VAO Renovatie Binnenhof (AO d.d. 01/06)

 5. 5

  VAO Luchtvaart (inclusief vliegen over conflictgebieden) (AO d.d. 01/06)

 6. 6

  VAO BTW (AO d.d. 02/06)

 7. 7

  Vervallen aangehouden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Het lid Omtzigt: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Veiligheid en Justitie over de zaak Saban B. in Turkije, ingediend 10 mei 2016

  Loading data
 9. 9

  Het lid Omtzigt: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat Maleisië een onafhankelijk onderzoek start m.b.t. de MH17

  Loading data
 10. 10

  Het lid Lodders: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Pensioenfondsen verhuizen naar België’, ingezonden 4 mei 2016

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Het lid Nijboer: verzoek namens de commissie van Financiën om het debat over het rapport van de OESO over de aanpak van belastingontwijking, nog vóór het zomerreces in te plannen en verzoek om uitbreiding van de spreektijd

 12. 12

  Het lid Voordewind: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Buitenlandse Zaken over de erkenning van de Armeense genocide in Duitsland en het gevolg hiervan voor Nederlandse standpunt in deze

  Loading data
 13. 13

  Het lid Smaling: debat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Infrastructuur over het bericht ‘Laten we eindelijk normaal doen over asbest’

  Loading data
 14. 14

  Het lid Thieme: onderwerp over het nieuwe mandaat voor de TTIP-onderhandelingen dat gevraagd wordt door de voorzitter van de Europese Commissie toevoegen aan het debat over het vrijhandelsverdrag met Canada (CETA), voorafgegaan door een brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

  Loading data
 15. 15

  Het lid Van Vliet: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen aan de minister voor Wonen en Rijksdienst over het bericht dat het Waarborgfonds Sociale Woningbouw de woningwet blokkeert, ingezonden 15 april 2016, uitstelbericht 17 mei 2016

  Loading data
Naar boven