Plenair debat

Stemmingen (over moties ingediend bij het VAO EU-pakket anti-belastingontwijking)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties EU-pakket anti-belastingontwijking

Te behandelen zaken

1
Moties ingediend bij het VAO EU-pakket anti-belastingontwijking