Plenair debat

VAO EU-pakket anti-belastingontwijking (AO d.d. 19/05)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Sprekerslijst
Download Sprekerslijst
Stenogram
Download EU-pakket anti-belastingontwijking

Te behandelen zaken

1
Moties ingediend tijdens het debat