Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

3
De volgende brieven:

4
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

6
VAO Basisregistratie personen (BRP) en paspoorten en reisdocumenten (AO d.d. 26/11)
8
Het lid Siderius: debat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het aanstaande faillissement van TSN en de continuïteit van de thuiszorg

9
Het lid Bergkamp: dertigledendebat met de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat gemeenten de wietteelt uit het illegale circuit willen
10
Het lid Geurts: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Economische Zaken over de OECD studie van het Nederlands landbouwbeleid ‘Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in the Netherlands’ gepubliceerd op 26 november jl. en de gevolgen voor het beleid

12
Het lid Van Veldhoven: vooraankondiging VSO over de geannoteerde agenda van de Milieuraad op 16 december 2015 (21501-08, nr. 594)
13
Het lid Sjoerdsma: vooraankondiging VAO JBZ-Raad 3 en 4 december 2015 (asiel- en vreemdelingenbeleid) (AO d.d. 02/12), inclusief stemmingen
14
Het lid Sjoerdsma: namens de ondervoorzitter commissie V&J, vooraankondiging VAO JBZ-Raad 3 en 4 december 2015 (AO d.d. 02/12), inclusief stemmingen
15
AFVOEREN: Dertigledendebat over het verhuizen van ouderen naar verzorgingstehuizen
16
AFVOEREN: Dertigledendebat over bezwaarschriften in het kader van de huishoudelijke hulp
17
AFVIOEREN: Dertigledendebat over de reikwijdte van de zorgplicht voor gemeenten