Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschap:

  Loading data
 2. 2

  Initiatiefnota:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data
 7. 7

  Het lid Schouten: verzoek uitstel stemmingen moties begroting Wonen en Rijksdienst (punt 12 op de stemmingslijst) i.v.m. nog te ontvangen brief van het kabinet over de huisvesting van statushouders

 8. 8

  Het lid Agema: verzoek het dertigledendebat over de problemen bij het CAK inzake de eigen bijdrage Wmo om te zetten in een debat, voorafgegaan door een analyse

  Loading data
 9. 9

  Het lid Agnes Mulder: verzoek aan de minister van Economische Zaken en de staatssecretaris van Infrastructuur en milieu het advies van de Raad van State over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer (rendementseisen kolencentrales) met of zonder kabinetsreactie uiterlijk woensdag 14 oktober naar de Kamer te sturen (met het oog op de begrotingsbehandeling)

  Loading data
 10. 10

  Het lid Helder: brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de beëindiging van het gebruik maken van de PI Tilburg door België (2015Z18883)

  Loading data
 11. 11

  Het lid Klaver: brief van de minister-president over het gesloten coalitieakkoord inzake statushouders en het akkoord dat vrijdag is bereikt met gemeenten en provincies inzake de opvang van vluchtelingen, te ontvangen ruim vóór het debat over de Europese top en het verzoek de vice-premier uit te nodigen bij dit debat

  Loading data
 12. 12

  Het lid Krol: brief van de met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘De Hades van de overheid; tragische ervaringen met het UWV’ (Groene Amsterdammer, 7 oktober 2015)

  Loading data
 13. 13

  Het lid Krol: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen

  Loading data
 14. 14

  Het lid Van Nispen: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Veiligheid en Justitie over de bezuinigingen bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

  Loading data
 15. 15

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data