Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

29 september 2015
0:35 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

  1. 1

    Stemming over: motie ingediend bij het debat over ProRail

    Loading data