Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Overig:

  Loading data
 6. 6

  Verdrag:

  Loading data
 7. 7

  Op verzoek van de vaste commissie voor Financiën stel ik voor om de wens te kennen te geven dat het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (34280 (R2058)) aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal wordt overgelegd

  Loading data
 8. 8

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data
 9. 9

  VAO Toekomst van de verzekeringssector (AO d.d. 24/09)

 10. 10

  VAO Natuurbeleid en Oostvaardersplassen (AO d.d. 24/09)

 11. 11

  VAO Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties (AO d.d. 24/09)

 12. 12

  VAO Armoede- en Schuldenbeleid (AO d.d. 24/09)

 13. 13

  Het lid Aukje de Vries: uitstel stemmingen (punt 3 op de stemmingslijst) over de Wijzigingswet Financiële Markten 2016 (34198) en heropening van het debat nog deze week

 14. 14

  Het lid Van Raak: brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het afluisteren van Nederlanders door de Engelse geheime dienst (Nos.nl, 25 september 2015)

  Loading data
 15. 15

  Het lid Keijzer: rappel brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Thuiszorg kan instroom nieuwe patiënten niet aan’ (Trouw.nl, 23 september 2015)

  Loading data
 16. 16

  Het lid Van Tongeren: verzoek om ook de minister van Infrastructuur en Milieu uit te nodigen bij het debat over ProRail

  Loading data
 17. 17

  Het lid Helder: verzoek uitbreiding van de spreektijd bij het debat over de informatievoorziening aan de Kamer inzake Volkert van der G.

 18. 18

  Het lid Van Tongeren: vooraankondiging VAO Transportraad (AO d.d. 01/10), nog dezelfde dag van het AO te houden

 19. 19

  Het lid Sjoerdsma: brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het bericht ‘Afghaanse stad Kunduz geheel in handen van Taliban’ (NRC, 29 september 2015)

  Loading data
 20. 20

  Het lid Agema: brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de puinhoop bij het Centraal Administratiefkantoor (CAK) inzake de eigen bijdrage Wmo (Zorgvisie, 29 september 2015)

  Loading data
 21. 21

  Het lid Agema: brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat er steeds meer ouderen op de spoedeisende hulp komen (Nos.nl, 27 september 2015)

  Loading data
 22. 22

  Het lid Dik-Faber: brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht over een winstuitkering in de thuiszorg (Nos.nl, 29 september 2015)

  Loading data
 23. 23

  Het lid Krol: verzoek de incidentele suppletoire begroting inzake verwerving kunstwerk deze week te agenderen, voorafgegaan door een brief

  Loading data
 24. 24

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data