Plenair debat : Debat over ProRail

De vergadering is geweest

29 september 2015
18:30 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Doorlichting financiële meerjarenreeksen van ProRail voor beheer, onderhoud en vervanging

  Loading data
 2. 2

  Onderzoeksrapport naar de aanbesteding van spooronderhoudscontracten bij ProRail

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek van de commissie voor Infrastructuur en Milieu om informatie over het spoor

  Loading data
 4. 4

  Aanbieding van de NS Benchmark Hoofdrailnet en van de Halfjaarrapportage HRN Concessie 2015

  Loading data
 5. 5

  Rapport evaluatie zbo's IenM

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek van de vaste commissie van Infrastructuur en Milieu inzake aanbesteding spoorlijn Zwolle - Enschede

  Loading data
 7. 7

  Besluit ACM over verhoging gebruiksvergoeding en benchmark gebruiksvergoeding spoorgoederenvervoer

  Loading data
 8. 8

  Beantwoording vragen commissie over het onderzoeksrapport naar de aanbesteding van spooronderhoudscontracten bij ProRail

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek van het lid Van Helvert, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 9 september 2015, over het bericht ‘ProRail-topman waarschuwt voor nieuwe tegenvallers’

  Loading data
 10. 10

  Motie ingediend tijdens het debat

  Loading data