Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

6
Toevoegen aan de agenda van de Kamer

7
Afgevoerd: het dertigledendebat over de natuurambitie grote wateren 2050 afvoeren
8
Afgevoerd: het dertigledendebat over het niet uitvoeren van de Wet normering topinkomens afvoeren
9
Afgevoerd: Interpellatie-Omtzigt over tekortkomingen in de Europese begroting afvoeren
10
Afgevoerd: het debat over de bedreigde terminale thuiszorg afvoeren
11
Afgevoerd: het debat over het bericht "Gemeenten saboteren mantelzorgers" afvoeren
12
Afgevoerd: het dertigledendebat over het toelaten van uitgeprocedeerde asielzoekers in het kader van het kinderpardon
14
VAO Leefomgeving (AO d.d. 26/02)
15
VAO Preventiebeleid (AO d.d. 26/02)
16
VAO DMP-D vervanging F-16 (AO d.d. 26/02)
17
Het lid Smaling: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Economische Zaken over de invulling van de AMvB ter bevordering van grondgebondenheid bij de Wet verantwoorde groei melkveehouderij

18
Het lid Pechtold: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister-president over de brief van het kabinet over de versterking van de veiligheidsketen

19
20
Het lid Leijten: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over bezetting gemeentehuis Oss door thuiszorgmedewerkers en de algehele chaos in de Wmo en het bericht dat gemeenten minder voor de thuiszorg betalen dan het kost

21
Het lid Oskam: dertigledendebat met de minister van Veiligheid en Justitie over de sluiting van 200 politiebureaus
22
Het lid Keijzer: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Bizar dilemma voor ouderen’

23
Het lid Pieter Heerma: dertigledendebat met de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het verbieden van partijen die de democratische rechtsorde af willen schaffen
24
Het lid Van Tongeren: debat met de minister van Economische Zaken over het bericht ‘Provincies: windmolens gaan het niet redden’
25
Het lid Pieter Heerma namens het lid Omtzigt: uitstel stemmingen en heropening van het debat over de Wet Pensioencommunicatie (34 008)
27
Het lid Van Veldhoven: verzoek woensdag te stemmen over de moties ingediend bij het VAO Energieraad
28
Het lid Van Meenen: debat met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over betere medezeggenschap en het behoud van unieke studies in de Geesteswetenschappen en verzoek om ruimere spreektijd per fractie