Plenair debat : Debat naar aanleiding van de Europese Top van 19 en 20 maart (kort “terugblikdebat”)

De vergadering is geweest

24 maart 2015
16:00 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data