Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

2
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

4
VAO Wetenschapsbeleid (AO d.d. 11/02)
5
VAO Wegverkeer en Verkeersveiligheid (AO d.d. 12/02)
6
Het lid Keijzer namens het lid Knops: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen aan de minister van Defensie over de beschikbaarheid van de krijgsmacht in het kader van terreurdreiging, ingezonden 20 januari 2015

7
Het lid Keijzer: debat, vandaag nog te houden en een brief, met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de problemen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB)

8
AFVOEREN: Debat over het bericht ‘Medisch dossier bij huisarts vol fouten’
9
Opnieuw aan te houden moties