Te behandelen zaken

1
Koninklijke boodschappen:

2
Brieven regering:

3
De volgende brieven:

6
VAO Passend onderwijs (AO d.d. 11/12)
7
VAO Wapenexportbeleid (AO d.d. 11/12)
8
VAO Vervanging F16 (AO d.d. 11/12)
9
VAO Voortgang decentralisatie zorg (AO d.d. 11/12)
10
Inhandenstellingen

11
Het lid Graus: dertigledendebat voorafgegaan door een brief, van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de ministers van Economische Zaken en van Financiën over het bericht ‘Plundering KLM dreigt’

12
Het lid Ouwehand: brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het onderzoek van TNO dat uitwijst dat vliegverkeer een bron is van ultrafijnstof en omwonenden van Schiphol hierdoor ernstige gezondheidsrisico’s lopen

15
Het lid De Roon: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, van de minister van Buitenlandse Zaken over financiering van terrorisme vanuit Qatar

16
Het lid Ellemeet: verzoek het VAO decentralisatieproject (AO d.d. 12/11) van de agenda af te voeren
17
Het lid Oskam: dertigledendebat, vooarafgegaan door een brief, met de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht ‘Steden drukken gereguleerde wietteelt door’