Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

4 december 2014
13:30 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data
 3. 3

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  VAO Verslavingszorg (AO d.d. 02/12)

 5. 5

  VAO Dierproeven (AO d.d. 03/12)

 6. 6

  VAO Eurogroep/Ecofin Raad (AO d.d. 03/12)

 7. 7

  VAO Jaarverslagen Nationale ombudsman over 2012 en 2013 (AO d.d. 03/12)

 8. 8

  AFVOEREN: VAO Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg (AO d.d. 24/09)

 9. 9

  Het lid Albert De Vries: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen aan de ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu over het bericht dat TenneT een tracé voor hoogspanningskabels plotseling verlegt, ingezonden 16 september 2014, uitstelbericht 28 oktober 2014

  Loading data
 10. 10

  Het lid Keijzer: brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Tussen wal en schip in 2015’

  Loading data
 11. 11

  Het lid Siderius: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, van de minister-president over het bericht dat licht verstandelijke gehandicapten steeds moeilijker mee kunnen in de maatschappij

  Loading data
 12. 12

  Het lid Segers namens het lid Dik-Faber: verzoek het VAO Decentrale energie (AO d.d. 23/09) van de agenda af te voeren

 13. 13

  Het lid Thieme namens het lid Ouwehand: verzoek uitstel VSO Vaststelling Notitie reikwijdte en detailniveau planMER Schaliegas (33952, nr. 13)

 14. 14

  Het lid Thieme: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen aan de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de staatssecretaris van Economische Zaken over dolfijnenslachtingen door Japan en de Faeröer en het plan van Japan om de walvisjacht weer te hervatten, ingezonden 5 september 2014

  Loading data