Plenair debat : Wet studievoorschot hoger onderwijs (34035) (Voortzetting)

De vergadering is geweest

5 november 2014
17:00 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wet studievoorschot hoger onderwijs (34035)

  Loading data
 2. 2

  Schriftelijke reactie op amendementen, ingediend bij het voorstel voor de Wet studievoorschot hoger onderwijs (Kamerstuk 34035)

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data