Plenair debat : Wet studievoorschot hoger onderwijs (34035) (Eerste Termijn Kamer)

De vergadering is geweest

4 november 2014
16:20 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Wet studievoorschot hoger onderwijs (34035)

    Loading data