Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschap:

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 5. 5

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data
 6. 6

  Nationale ombudsman:

  Loading data
 7. 7

  Nota naar aanleiding van het (nader) verslag:

  Loading data
 8. 8

  Overig:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Parlementair onderzoeksrapport:

  Loading data
 10. 10

  Op nieuw aan te houden moties:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Het debat over de gang van zaken m.b.t. het onderzoek naar giftige stoffen bij Defensie is uitgesteld, het debat zal volgende week opnieuw ingepland worden op de plenaire agenda

 12. 12

  VAO Wijkverpleging (AO d.d. 30/10)

 13. 13

  VAO IGZ (AO d.d. 30/10)

 14. 14

  VSO over het Advies Corbey inzake dubbeltelling biobrandstoffen, ILUC-akkoord en toezeggingen biobrandstoffenbeleid (32813, nr. 95)

 15. 15

  Inhandenstellingen:

  Loading data
 16. 16

  Het lid Gesthuizen: brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het rapport van de ACVZ met betrekking tot gezinshereniging

  Loading data
 17. 17

  Het lid Van Meenen: brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Scholen stoten vmbo af om wit te blijven’

  Loading data
 18. 18

  Het lid Van Klaveren: brief van de staatssecretaris van Financiën en de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht ‘Geheim politierapport: paspoortfraude door Oost-Europese criminelen’

  Loading data
 19. 19

  Het lid Omtzigt: verzoek heden ook te stemmen over 2 moties ingediend bij het Wetgevingsoverleg Belastingplan 2015 (34 002, nrs. 19 en 20)

 20. 20

  Het lid Agema: dertigledendebat met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister-president over barbarisme in de verpleeghuiszorg en de uitspraken van de premier dat hij zich ergert aan dit soort 'onzin' verhalen over de zorg en verzoek om de minister-president uit te nodigen bij het debat over de kwaliteit in de verpleeghuizen

  Loading data
 21. 21

  Het lid Bosma: brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met een feitenrelaas over de nieuwe grootscheepse identiteitsfraude door Oost-Europeanen

  Loading data