Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2015 en Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2015

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Motie ingediend bij het VSO Aanpak alternatieven doden van eendagshaantjes

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het VAO Staatsbosbeheer en VSO Concept-convenant met staatsbosbeheer

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het VAO Veiligheidsonderwerpen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Brief van de tijdelijke commissie Benoeming Nationale ombudsman over de profielschets en advertentietekst voor de nieuw te benoemen Nationale ombudsman

  Loading data
 6. 6

  Wijzigingen van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Jeugdwet (Invoeringswet Jeugdwet)

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij Invoeringswet Jeugdwet

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de Kieswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, houdende aanpassing van de regeling met betrekking tot het kiesrecht van niet-Nederlanders bij eilandsraadsverkiezingen

  Loading data
 9. 9

  Motie ingediend bij het Wijziging van de Kieswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de Wet veiligheidsonderzoeken in verband met het opnemen van een grondslag voor het doorberekenen van kosten verbonden aan het uitvoeren van veiligheidsonderzoeken alsmede enkele andere wijzigingen

  Loading data
 11. 11

  Motie ingediend bij Wijziging van de Wet veiligheidsonderzoeken

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij het debat over de situatie m.b.t. aardbevingen in Groningen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Aangehouden motie ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen

  Loading data
Naar boven