Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Het volgende initiatief:

  Loading data
 4. 4

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Het lid Berndsen-Jansen: brief van de minister van Veiligheid en Justitie over de inzet van een criminele burgerinfiltrant door justitie terwijl dit na de IRT-affaire in Nederland verboden was

  Loading data
 8. 8

  Het lid Hachchi: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het oordeel van de commissie MER over het luchthavenbesluit Lelystad

  Loading data
 9. 9

  Het lid Van Raak: verzoek aan de minister-president om per direct de Miljoenennota naar de Kamer te sturen

  Loading data
 10. 10

  Het lid Dik-Faber: verzoek het VAO Staatsbosbeheer (AO d.d. 05/03) spoedig in te plannen en het VSO inzake het concept-convenant met Staatsbosbeheer daarbij te betrekken

 11. 11

  Het lid Helder: brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht ‘Tbs'er ontsnapt met zelfgeknutseld pasje’

  Loading data
 12. 12

  Het lid Omtzigt: brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie over het bericht dat Nederland gepasseerd is in de coalitie om ISIS te bestrijden, te ontvangen voor het debat over de recente opmars van IS in Irak

  Loading data
 13. 13

  Het lid Omtzigt: brief van de minister van Buitenlandse Zaken over de MH17 en het onderzoek n.a.v. het bericht dat Maleisië en Australië van plan zijn snel terug te keren naar de rampplek om bewijsmateriaal te verzamelen

  Loading data
 14. 14

  Het lid Ten Broeke: verzoek de minister van Defensie uit te nodigen bij het debat over de recente opmars van IS in Irak

  Loading data
 15. 15

  Het lid Slob: verzoek de minister voor Wonen en Rijksdienst uit te nodigen bij het debat over het functioneren van de NZa en het verzoek zo spoedig mogelijk de kabinetsreactie op het WRR-rapport 'Toezien op de publieke ruimte' naar de Kamer te sturen

  Loading data
 16. 16

  Het lid Keijzer: rappel brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de premie-effecten van de Wet Langdurige Zorg

  Loading data
 17. 17

  Het lid Leijten: Verzoek aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om een reactie op de brief van Iederin en VGN over het probleem dat kinderen die een indicatie hebben voor “behandeling groep” buiten de boot dreigen te vallen omdat er geen inkoop geregeld wordt van deze zorg en een afschrift van deze brief aan de Kamer te zenden

  Loading data