Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  VAO MIRT (AO d.d. 18/06)

 5. 5

  VAO Beveiliging van Joodse instellingen (AO d.d. 19/06)

 6. 6

  VAO Nieuwe definitie van ontwikkelingssamenwerking (ODA) (AO d.d. 11/06)

 7. 7

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Het lid Van Hijum: brief van de staatssecretaris van Financiën, voorafgaand aan het debat over de brandstofaccijnzen, over het bericht ‘Motorbrandstoffen voor vervoer; afzet in petajoule, gewicht en volume’

  Loading data
 10. 10

  Het lid Van der Steur: uitstel stemmingen amendementen en wetsvoorstel, punt 11 op de stemmingslijst, over de Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voorkomen van financieel-economische criminaliteit (verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit) (33685)

 11. 11

  Het lid Pia Dijkstra: brief van de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie over het bericht dat de patiënt de dupe is van het akkoord tussen de minister, ziekenhuizen en zorgverzekeraars over zorgdeclaraties en de rol die de NZa en het OM in deze kwestie hebben gespeeld

  Loading data
 12. 12

  Het lid Pieter Heerma: debat met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het conflict over de kwaliteit van scholing in de kinderopvang binnen het BKK

 13. 13

  Het lid Van Gerven namens het lid Leijten: verzoek uitstel stemmingen, punten 3 en 4 op de stemmingslijst, over de Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg, de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens) (33509)

 14. 14

  Het lid Schouten: verzoek uitstel stemmingen, punten 13 en 14 op de stemmingslijst, voor een heropening van het debat over de Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met beëindiging van de voorschotregeling en vaststelling van een grondslag voor het stellen van regels ten aanzien van hetgeen wordt verstaan onder het hebben van het hoofdverblijf in dezelfde woning (33853)

 15. 15

  Het lid Van Meenen: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het negatief oordeel van de NVAO ten aanzien van 26 studies in de geesteswetenschappen

  Loading data
 16. 16

  Het lid Pechtold: verzoek tot verlenging van de spreektijden voor het debat over het WRR-rapport ‘Naar een lerende economie’

 17. 17

  Het lid Aukje De Vries: verzoek uitstel stemmingen, punt 20 op de stemmingslijst, over de Zesde wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 (33837)

 18. 18

  Het lid Schouw: brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de uitspraak van de rechter dat het nieuwe detentieregime in strijd met de wet is

  Loading data
 19. 19

  Het lid Berndsen-Jansen: verzoek uitstel stemmingen, punt 9 op de stemmingslijst, over de Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs (32859)