Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

17 april 2014
13:45 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brief:

  Loading data
 3. 3

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Verdrag:

  Loading data
 5. 5

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Vervallen aangehouden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  VSO Ontwerpbesluit tot wijziging diverse amvb’s in verband met permanent maken Crisis- en herstelwet (32127, nr. 171)

 9. 9

  VSO Aanbieding Besluit externe veiligheid in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes (30373, nr. 50)

 10. 10

  VSO inzake de stand van zaken omtrent het beschikbaar stellen van relevante informatie over de twee spoorlijnen in Limburg die voor decentralisatie en aanbesteding in aanmerking komen (29984, nr. 470)

 11. 11

  VAO Vmbo (AO d.d. 16/04)

 12. 12

  VAO Ruimtelijke Ordening (AO d.d. 16/04)

 13. 13

  VAO Pensioenonderwerpen (toekomstgerelateerde onderwerpen) (AO d.d. 16/04)

 14. 14

  Het lid Klein: dertigledendebat met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het rapport van de OESO ‘Ageing and employment policies’ over de arbeidsmarktpositie van ouderen

 15. 15

  Het lid Van Hijum: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht ‘EU moet meer doen tegen illegale immigratie’

  Loading data
 16. 16

  Het lid Roemer: brief van het kabinet, met het oog op de behandeling van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) volgende week, over het gesloten akkoord tussen coalitie en SGP, ChristenUnie en D66

  Loading data
 17. 17

  Het lid Ouwehand: verzoek het VSO over de strategie van de Nederlandse Spoorwegen inzake commerciële activiteiten op en rond stations volgende week te agenderen