Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Verdrag:

  Loading data
 5. 5

  Brief Kamer:

  Loading data
 6. 6

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data
 7. 7

  Afvoeren: op verzoek van de aanvrager stel ik voor om het dertigledendebat over het bezoek van het kabinet aan de Palestijnse Gebieden en Israël van de lijst af te voeren

 8. 8

  Opnieuw aan te houden moties:

  Loading data
 9. 9

  VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 30/01)

 10. 10

  VAO Wegverkeer en verkeersveiligheid (AO d.d. 30/01)

 11. 11

  VAO Telecommunicatie (AO d.d. 30/01)

 12. 12

  VAO Politieonderwerpen (AO d.d. 30/01)

 13. 13

  Inhandenstellingen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Het lid Van Klaveren: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de Gülenbeweging in Nederland

  Loading data
 15. 15

  Het lid De Roon: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief met de ministers van Economische Zaken en van Defensie over tegenvallende tegenorders voor de JSF

  Loading data
 16. 16

  Het lid Kooiman: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat 32.000 kinderen in Nederland in sobere opvangcentra wonen

  Loading data
 17. 17

  Het lid Ulenbelt: brief van minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

  Loading data
 18. 18

  Het lid Van Tongeren: brief van de minister van Economische Zaken met een overzicht van de inkomsten van de NAM aan het Groningsgas sinds de start van de gaswinning, te ontvangen vóór het debat over de gaswinning in Groningen

  Loading data
 19. 19

  Het lid Agnes Mulder: rappel aan de minister van Financiën om de Kamer te informeren over de meerjarige gevolgen voor de rijksbegroting van het kabinetsbesluit gaswinning en verbetermaatregelen Groningen

  Loading data
 20. 20

  Het lid Klever: brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over 120.000 notoire wanbetalers die weigeren hun zorgpremie te betalen

  Loading data
 21. 21

  Het lid Lodders: verzoek uitstel VSO over gewasbescherming buiten de landbouw (27858, nr. 220)

 22. 22

  Het lid Ouwehand: Rappel aan de staatssecretarissen van Infrastructuur en Milieu en van Economische Zaken en de minister van Buitenlandse Zaken over het beloofde kabinetsstandpunt over de toelating van gentechmais 1507, inclusief een reactie op de aangehouden motie over niet instemmen met teelt van een genetisch gemanipuleerde maissoort (33 750-XIII, nr. 79), te ontvangen voor het AO Raad Algemene Zaken van 5 februari 2014

  Loading data
 23. 23

  Het lid Ouwehand: vooraankondiging VAO Raad Algemene Zaken (AO d.d. 05/02), nog deze week inclusief stemmingen

 24. 24

  Het lid Keijzer: verzoek om het debat over het standpunt van de VNG over de uitvoering van de nieuwe WMO samen te voegen met het dertigledendebat over de stapeling van financiële risico’s bij de decentralisaties

Naar boven