Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

16 januari 2014
14:00 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  VAO Dierziekten en antibioticagebruik (AO d.d.15/01)

 4. 4

  VAO Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg (AO d.d. 28/11)

 5. 5

  Opnieuw aan te houden moties:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Vervallen moties:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Het lid Keijzer: een dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat de meerderheid van de gemeentes niet instemt met de deal tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

  Loading data
Naar boven