Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Brief Kamer:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data
 6. 6

  Overig:

  Loading data
 7. 7

  Afvoeren: op verzoek van de aanvrager stel ik voor om het dertigledendebat over de aanwezigheid van bewindspersonen en ambtenaren op congressen georganiseerd door farmaceuten van de lijst af te voeren

 8. 8

  Afvoeren: op verzoek van de aanvrager stel ik voor om het dertigledendebat over het bericht dat de overheveling van persoonlijke verzorging naar gemeenten van de baan is van de lijst af te voeren

 9. 9

  Opnieuw aan te houden moties:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  VAO Hervorming langdurige zorg (AO d.d. 18/12)

 11. 11

  VAO Voedsel (AO d.d. 18/12)

 12. 12

  Inhandenstellingen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Het lid Leijten: dertigledendebat met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over risicoselectie door zorgverzekeraars in de basisverzekering

 14. 14

  Het lid Agema: brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat 15.000 ouderen plots te gezond zijn voor het tehuis

  Loading data
 15. 15

  Het lid Van der Staaij: dertigledendebat met de minister van Buitenlandse Zaken over het Nederlandse ontmoedigingsbeleid t.a.v. Israëlische nederzettingen dat zich ontwikkelt tot boycotbeleid (verbreken samenwerking Vittens/Merkerot (bevindingen werkbezoek) en PGGM beleid investering in Israëlische banken

 16. 16

  Het lid Sjoerdsma: dertigledendebat met de minister van Buitenlandse Zaken over het bezoek van het kabinet aan de Palestijnse Gebieden en Israël en de actuele situatie in de regio

 17. 17

  Het lid Sjoerdsma: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief van minister-president over het bericht dat de koning, de minister-president en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar de Winterspelen in Sotsji gaan

  Loading data
 18. 18

  Het lid Merkies: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief van de staatssecretaris van Financiën over de gevolgen van de accijnsverhogingen voor pomphouders en het midden- en kleinbedrijf (MKB), met name in de grensstreek

  Loading data
 19. 19

  Het lid Klever: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat duizenden Oost-Europeanen in ons land naar de dokter of het ziekenhuis gaan, maar de rekening niet betalen

  Loading data
 20. 20

  Het lid Klever: brief van de minister van Economische Zaken over het faillissement van Aldel

  Loading data
 21. 21

  Het lid Van Tongeren: brief van de minister van Economische Zaken over de 1 procent schaderegeling waarbij gemeenten of provincies die overlast hebben van fossiele winningen, 1 procent van de winst krijgen

  Loading data
 22. 22

  Het lid Omtzigt: brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Financiën over fraude met toeslagen te ontvangen voor het debat over de fraude met toeslagen

  Loading data
 23. 23

  Het lid Van Dijck: brief van de minister van Financiën over het bericht dat de voor de Liborfraude verantwoordelijke Rabobank bestuurder Sipko Schat een vertrekbonus meekrijgt van bijna 9 ton

  Loading data
 24. 24

  Het lid Thieme: verzoek om aanwezigheid van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport tijdens het debat over de intensieve veehouderij in Nederland en verzoek om uitstel van het debat over de intensieve veehouderij in Nederland

 25. 25

  Het lid Ouwehand: brief van de minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over vuurwerk en de afgelopen jaarwisseling

  Loading data
 26. 26

  Het lid De Graaf: debat, voorafgegaan door een brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht kinderbijslag mag niet gekort worden in het buitenland

  Loading data