Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van Werkzaamheden

De vergadering is geweest

3 juli 2013
13:50 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data
 3. 3

  Initiatiefnota:

  Loading data
 4. 4

  Overig:

  Loading data
 5. 5

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Voor kennisgeving aannemen in verband met verstrijken van de termijn

  Loading data
 7. 7

  Voor kennisgeving aannemen in verband met verstrijken van de termijn

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  VAO Arbeidsmarktbeleid/topinkomens (AO d.d. 2/7)

 9. 9

  VSO over het vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn

 10. 10

  VSO over het protocol voor omgang met kansrijke burgerinitiatieven op het gebied van infrastructuur (Kamerstuk 29385, nr. 75)

 11. 11

  Het lid Gesthuizen: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen aan de staatssecretaris van Financiën en de minister van Infrastructuur en Milieu over het aantal gereden kilometers met een oldtimer, ingezonden 28 januari 2013, uitstelbericht 28 februari 2013

  Loading data
 12. 12

  Het lid Gesthuizen: debat met de minister van Veiligheid en Justitie het bericht dat de fraude in Nederland inmiddels een onverantwoorde omvang heeft

 13. 13

  Het lid Helder: verzoek spoedige beantwoording schriftelijke vragen aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht ‘Discriminatie in cellen’, ingezonden 24 mei 2013, uitstelbericht 18 juni 2013

  Loading data
 14. 14

  Het lid Karabulut: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over ‘de vermogensgrenzen van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, ingezonden op 5 maart 2013, uitstelbericht op 28 maart en 31 mei 2013

  Loading data
 15. 15

  Het lid Schouw: brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Economische Zaken over het bericht dat zij bewust verzuimden burgers te waarschuwen over de risico’s van paardenvlees

  Loading data
 16. 16

  Het lid Remco Dijkstra: rappel toegezegde brief van het kabinet over schaarse grondstoffen

  Loading data
 17. 17

  Het lid Leijten: debat, voorafgegaan door een brief van de staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de inzet van werklozen in de thuiszorg

  Loading data
 18. 18

  VAO Natuur- en milieueducatie (AO d.d. 03/07)

 19. 19

  Afvoeren: Dertigledendebat over het ongewenst uitdijen van de overheid

 20. 20

  Afvoeren: Dertigledendebat over het bericht dat de topsalarissen weer gestegen zijn

 21. 21

  Afvoeren: VAO Politieonderwerpen (AO d.d. 26/06)