Te behandelen zaken

  1. 1

    Reactie op verzoek van het lid Paulus Jansen over waarom het rapport van de ASRE 'De vraag naar woondiensten en de betaalbaarheid in de huursector' niet tijdig voor de behandeling van het wetsvoorstel inkomensafhankelijke huurverhoging aan de Kamer is gestuurd

    Loading data