Plenair debat : Extra regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

14 november 2012
18:50 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

  1. 1

    Het lid Sjoerdsma: brief van het kabinet over het in te nemen standpunt t.a.v. verhoging van de VN-status van de Palestijnse Autoriteit

    Loading data