Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschap:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende initiatieven:

  Loading data
 3. 3

  Verdrag:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Brief derden:

 6. 6

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Voor kennisgeving aannemen ivm verstrijken van de termijn

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Opnieuw aanhouden motie

  Loading data
 9. 9

  Het lid Arib: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de ontwikkelingen ten aanzien van de verloskundige zorg op verschillende plaatsen in Nederland en de mogelijkheden tot implementatie van de aanbevelingen van de Stuurgroep "zwangerschap en geboorte"

  Loading data
 10. 10

  Het lid Van Hijum: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het vonnis van de Rechtbank ‘s- Gravenhage met zaaknummer 403618 inzake stages voor illegalen

  Loading data
 11. 11

  Het lid El Fassed: brief van de staatssecretarissen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Buitenlandse Zaken over de schade aan lokale Afrikaanse markten door de export van kippen- en varkensvlees vanuit Nederland en de EU

  Loading data
 12. 12

  Het lid Monasch: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Infrastructuur en Milieu over het bericht dat vervoersbedrijven in grote financiële problemen zijn gekomen

  Loading data
 13. 13

  Het lid Van Veldhoven: verzoek de tweede termijn van het debat over de Hedwigepolder deze week te houden

 14. 14

  Het lid Knops, voorzitter cie EU: debat met de minister-president over de agenda van de informele Europese Raad van 23 mei 2012

 15. 15

  Het lid Klaver: verzoek uitstel stemmingen over de Invoeringswet Wet werken naar vermogen (33161)

 16. 16

  Het lid Dijksma: debat met de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel over de situatie van uitgeprocedeerde asielzoekers in het tentenkamp bij Ter Apel

 17. 17

  Het lid Van Vliet: dertigledendebat met de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het bericht ‘Meer kwijt aan gas en licht’

 18. 18

  Het lid Van Dam: debat met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de beantwoording van de Kamervragen over het boerkaverbod en het dubbele paspoort (2012D20638)

 19. 19

  Het lid Berndsen: brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de stand van zaken van het onderzoek naar sektes in Nederland en het meldpunt sektes

  Loading data
 20. 20

  Het lid Van der Ham: brief van de ministers van Veiligheid en Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de uitwerking van de wietpas

  Loading data
 21. 21

  Het lid Braakhuis: verzoek uitstel stemmingen over de Invoering van een bankenbelasting (Wet bankenbelasting) (33121)

 22. 22

  Het lid Sterk: brief van het kabinet over de uitvoering van de motie Van Hijum over voedselbanken (24515, nr. 224)

  Loading data
 23. 23

  Het lid Timmermans: verzoek uitstel stemmingen over de overige moties ingediend bij het notaoverleg over het mensenrechtenbeleid

 24. 24

  Afvoeren aangehouden moties in verband met verstrijken termijn

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data