Plenair debat : Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

18 april 2012
13:30 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brief regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brief:

  Loading data
 4. 4

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  VAO Kwaliteit van de Jeugdzorg/Macht van de gezinsvoogd (AO d.d. 18/04)

 6. 6

  Het lid Ulenbelt: brief van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de plotselinge sluiting van de scheepswerf in Grave en het verzoek een maximale inspanning te leveren om alsnog werkgelegenheid te behouden

  Loading data
 7. 7

  Het lid Eijsink: brief van de minister van Defensie over het bericht ‘Defensie wist al veel langer van straf sergeant’

  Loading data
 8. 8

  Het lid Venrooy-van Ark: brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat er zorgen zijn over de uitvoering van de AWBZ door de zorgverzekeraars

  Loading data
 9. 9

  Het lid Hernandez: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Defensie over het bericht ‘Navo leidt op voor de Taliban’

  Loading data
 10. 10

  Het lid Verhoeven: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de ondernemersgeest van dit kabinet

  Loading data
 11. 11

  Het lid Dijkstra: brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de onzekerheid rondom de overheveling van ziekenhuisverplaatste zorg voor kinderen tot 18 jaar uit de AWBZ naar de zorgverzekeraars

  Loading data
 12. 12

  Het lid Ouwehand: brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de Nederlandse inzet voor de internationale duurzaamheidsconferentie Rio+20

  Loading data
 13. 13

  Het lid Van Veldhoven: brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de waarschuwing van gemeente Reimerswaal, dat door het kabinetsplan voor natuurcompensatie bij de Westerschelde, installaties en gebouwen van drinkwater bedrijf Evides moeten wijken, en welke kosten en gevolgen voor de waterlevering hieruit volgen

  Loading data
 14. 14

  Opnieuw aan te houden motie

  Loading data