Plenair debat

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Lijst van ingekomen stukken
Download Lijst van ingekomen stukken
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden

Te behandelen zaken

1
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

2
Brief regering:

7
Het lid Ulenbelt: spoeddebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over wurgcontracten voor Polen

8
Het lid Grashoff: vooraankondiging VAO Landbouw- en Visserijraad (AO d.d. 15/03), inclusief stemmingen op woensdag 16/03 (i.v.m. L&V-raad op 17/03)
10
Het lid Klaver: spoeddebat met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de inhoud van de brief over de uitgangspunten bij wijzigingen WWB en WIJ van 7 maart 2011
11
Het lid Van Miltenburg: uitstel stemming brief van het Presidium over het mondeling vragenuur
12
VAO Maximumsnelheid autosnelwegen (AO d.d. 17/02)
13
VAO Toegang tot het recht (AO d.d. 9/03)
14
VAO Arbeidsmarktbeleid (AO d.d. 9/03)
15
VAO CBR (AO d.d. 9/03)
16
VAO Onderzoek naar de inzet van het strafrecht bij kindermishandeling (AO d.d. 9/03)
17
VAO Integriteitsschendingen DMO (AO d.d. 9/03)
18
VAO Aanpak agressie en geweld tegen functionarissen met een publieke taak (AO d.d. 8/03)