Commissievergaderingen

Woensdag 28 april 2021

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Voorstel van wet tot Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het stellen van tijdelijke regels over de inzet van testbewijzen bij de bestrijding van het virus SARS-CoV-2 (Tijdelijke wet testbewijzen covid-19) (tot nader order uitgesteld)

Wetgevingsoverleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 12:00 - 18:00 uur

Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege de invoering van aanvullende maatregelen voor het internationaal personenverkeer in verband met de bestrijding van de epidemie van covid-19 (TK 35808)

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek reactie jaarverslag Rechtspraak 2020

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Toedracht treinongeval Hooghalen

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Taakopdracht van de ex post evaluatie naar de Hoofdlijnenakkoorden curatieve zorg

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 18:00 uur

Inbreng nader verslag - Voorstel van wet tot Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het stellen van tijdelijke regels over de inzet van testbewijzen bij de bestrijding van het virus SARS-CoV-2 (Tijdelijke wet testbewijzen covid-19)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)
Naar boven