Wetgevingsoverleg : Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege de invoering van aanvullende maatregelen voor het internationaal personenverkeer in verband met de bestrijding van de epidemie van covid-19 (TK 35808)

De vergadering is geweest

28 april 2021
12:00 - 18:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie totaal
 (inclusief 2e termijn)
VVD                       15 minuten
D66                        20 minuten
PVV                       10 minuten
CDA                       07 minuten
SP                           10 minuten
GL                          10 minuten
FvD                        10 minuten
PvdD                     10 minuten
CU                          10 minuten
Volt                       15 minuten
SGP                       06 minuten
DENK                    10 minuten
BBB                      05 minuten 

Totaal:                146 minuten
 

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.M. de Jonge
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
  minister van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • M. Agema (PVV)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • S.H. Simons (BIJ1)
 • P. van Houwelingen (FVD)
 • H.M. Palland (CDA)
 • R. Bisschop (SGP)
 • M.H. Bikker (ChristenUnie)
 • E.M. van Esch (PvdD)
 • S. Maatoug (GroenLinks)
 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • T. Kuzu (DENK)
 • L.A.J.M. Dassen (Volt)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)
 • J.P. Kwint (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege de invoering van aanvullende maatregelen voor het internationaal personenverkeer in verband met de bestrijding van de epidemie van covid-19

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het Wetgevingsoverleg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data