Commissievergaderingen

Donderdag 12 oktober 2017

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 4e deelsessie 2017

Werkbezoek
Straatsburg (besloten)

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

OVSE PA - Election Observation Mission to Kyrgyzstan

Werkbezoek
Kyrgyzstan (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 09:30 - 10:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 12:45 uur

Horizontale privacy (wordt tot nader order uitgesteld)

Rondetafelgesprek
Geannuleerd

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

Dierenwelzijn en de rol van de dierenarts (IS TOT NADER ORDER UITGESTELD)

Rondetafelgesprek
(verplaatst)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Ruimtelijke Ordening (verplaatst naar 29 november)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verkenning KNAW Nederlands-Engels in het hoger onderwijs

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedures en brieven (verplaatst naar 26 oktober)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering (wordt verplaatst naar 26 oktober in verband met plenaire agenda)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Middelbare Defensie Vorming (MDV)

Gesprek
Klompezaal (besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Regels voor de terugvordering van staatssteun (Wet terugvordering staatssteun)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:45 - 13:30 uur

procedurevergadering GEANNULEERD

Procedurevergadering
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Herijking Investeringsagenda Belastingdienst (verplaatst naar 25 oktober 2017)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 14:00 - 15:30 uur

StartupDelta over het binnenhalen van buitenlands talent (IS TOT NADER ORDER UITGESTELD)

Gesprek
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Kieswet in verband met de introductie van kiescolleges voor de Eerste Kamer voor de Caribische openbare lichamen ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer (TK 34782)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wet transparant toezicht financiële markten

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Spoor (verplaatst naar 30 november)

Algemeen overleg
(verplaatst)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 14:00 - 14:30 uur

Indicatoren ontwikkelingssamenwerking

Technische briefing
Geannuleerd (besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Ambitietraject Bestuurlijk Ketenberaad

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 23 oktober 2017 (LET OP: tijdstip gewijzigd)

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Guttmacher Institute

Bijzondere procedure
Geannuleerd

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 14:45 - 15:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 15:00 uur

Brief van de minister OCW inzake het inspectierapport Islamitische Universiteit Europa te Rotterdam

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 15:00 uur

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 in verband met het vaststellen van nadere voorschriften voor het verzorgen van hoger onderwijs in het buitenland

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Briefing delegatie Iran

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Homogene Groep Internationale samenwerking 2018

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 17:00 uur

Werkbezoek Iran

Delegatievergadering
Suze Groenewegzaal (besloten)
Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)
Naar boven