Rondetafelgesprek

Horizontale privacy (wordt tot nader order uitgesteld)

Rondetafelgesprek: "Horizontale privacy (wordt tot nader order uitgesteld)"Deze vergadering is geannuleerd

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie rondetafelgesprek horizontale privacy op 12 oktober 2017

Agendapunten

1
Volgens onderstaand schema:

Details

          Blok 1: Maatschappelijk veld (10.00 – 11.00 uur)
 • Mw. A. Gerkens, Expertisebureau Online Kindermisbruik
 • Dhr. B. Filippini, Privacy First
 • Dhr. T. Siedsma, Bits of Freedom
 • Dhr. E. Haveman, Facebook Benelux
 • Mw. L. Postma, Google
 • Dhr. P.R. de Vries, ervaringsdeskundige 
         
         Blok 2: Handhaving (11.00 – 11.45 minuten)
 • Dhr. A. Wolfsen, Autoriteit Persoonsgegevens
 • Dhr. R. Doeleman, commissaris van politie
 • Dhr. D.F. Greive, openbaar ministerie
    
  Blok 3: Juridische expertise (11.45 – 12.45 uur)
 • Mw. M. Peters, directeur Rathenau Instituut
 • Dhr. P. Blok, Universiteit Utrecht
 • Dhr. E.J. Koops, Universiteit Tilburg
 • Dhr. G.J. Zwenne, Universiteit Leiden
 • Mw. E.L.O. Keymolen, Universiteit Leiden
   
2
Position paper UvT - TILT t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Horizontale privacy d.d. 12 oktober 2017

Te behandelen:

3
4
Position paper Stichting Privacy First t.b.v. rondetafelgesprek Horizontale privacy d.d. 12 oktober 2017

Te behandelen:

5
Position paper Universiteit Leiden - eLaw t.b.v. rondetafelgesprek Horizontale privacy d.d. 12 oktober 2017

Te behandelen:

6
Position paper Facebook t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Horizontale privacy d.d. 12 oktober 2017

Te behandelen:

7
Position paper E. Keymolen t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Horizontale privacy d.d. 12 oktober 2017

Te behandelen: