Commissievergaderingen

Woensdag 17 mei 2017

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

JBZ-Raad van 18 mei 2017

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:00 - 14:00 uur

Gehandicaptenbeleid (algemeen overleg is verplaatst naar 24 mei 12.00 -15.00 uur ivm samenloop plenair debat over Eindverslag Informateur)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:30 uur

Ingelaste Raad Algemene Zaken (Brexit art. 50) (wordt omgezet in een schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
Geannuleerd

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 11:00 - 13:00 uur

RBZ Ontwikkelingssamenwerking (is verplaatst naar 16.00-18.00 uur)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 12:00 - 14:00 uur

JBZ-Raad op 18 mei 2017 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) (wordt omgezet in een schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek omzetten AO JBZ-raad (asiel) in een schriftelijk overleg

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Startnota “De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie” (verplaatst naar 21 juni)

Inbreng feitelijke vragen
(verplaatst)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Wet ruimtelijke ordening ivm afschaffing actualiseringsplicht

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Eurogroep/Ecofinraad (verplaatst naar donderdag 18 mei 2017)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Spoor (samengevoegd met AO ERTMS d.d. 22 juni)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Europese Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ingelaste Raad Algemene Zaken (Brexit art. 50)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verslag van de Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, 3 en 4 april te Valletta, Malta - 21501-31-436

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:30 - 17:30 uur

Rondetafelgesprek passende ondersteuning voor mbo-studenten

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal

Financiën

Tijd vergadering 16:00 - 17:30 uur

Besloten technische briefing Algemene Rekenkamer Verantwoordingsonderzoek 2016: resultaten rijksbreed en ministerie van Financiën en Nationale Schuld (IX)

Technische briefing
Thorbeckezaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verlenging Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

RBZ Ontwikkelingssamenwerking

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

E-mailprocedure - Verzoek aan minister BZK om het herijkingsrapport BRP aan de Kamer te zenden

E-mailprocedure
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 17:00 uur

JBZ-Raad op 18 mei 2017 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 18:00 - 20:00 uur

Venezuela

Algemeen overleg
Troelstrazaal
Naar boven