Commissievergaderingen

Woensdag 9 maart 2016

tijdelijke commissie Breed welvaartsbegrip

Tijd vergadering 09:00 - 10:00 uur

Commissiebijeenkomst (geannuleerd)

Vergadering
Geannuleerd (besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

JBZ-Raad op 10 en 11 maart 2016

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 13:30 uur

Voorstellen van de Europese Unie ter uitvoering van de BEPS-afspraken (Verplaatst naar 10 maart 2016)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Raad Buitenlandse Zaken

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Maatschappelijke opvang/Zwerfjongeren

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Werkdruk in het basisonderwijs en Regeldrukagenda (verplaatst naar 10.45 uur)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 16:00 uur

Medaille-uitreiking diverse missies Azië, Afrika en Europa

Werkbezoek
Apeldoorn (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:45 - 13:45 uur

Werkdruk in het basisonderwijs en Regeldrukagenda

Algemeen overleg
Klompezaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 11:00 - 13:30 uur

Landbouw- en Visserijraad op 14 maart 2016

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 12:00 - 14:00 uur

JBZ-Raad op 10 en 11 maart 2016 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid)

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 12:00 - 13:30 uur

Raad Algemene Zaken dd 15 maart 2016

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

RTG Brandveiligheid ouderenwoningen (Gewijzigde datum)

Rondetafelgesprek
Klompezaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Post (i.v.m. plenaire overlap verplaatst naar 16 maart 2016)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Wet werk en zekerheid (Wwz) - tijd gewijzigd i.v.m. samenloop plenaire schema

Algemeen overleg
(verplaatst)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Inclusieve ontwikkeling in Nederlandse ontwikkelingssamenwerking

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

FinTech (verplaatst naar 17 maart 2016)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Kwantitatief onderzoek naar risicoselectie en risicosolidariteit op de zorgverzekeringsmarkt - 29689-683

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Bouwregelgeving en brandveiligheid (verzet naar 16 maart 2016)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de elektronische zorgpolis - 34399

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Regeling van de arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving van de detacheringsrichtlijn en tot wijziging van de IMI-verordening over de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie) (34408)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Nationaal Actieprogramma tegen discriminatie (verplaatst naar 23 maart 2016)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Wet werk en zekerheid (Wwz)

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 15:45 - 16:45 uur

Ontvangst Roemeense premier Dacian Ciolos

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek om uitstel AO Energiebesparing gebouwde omgeving

E-mailprocedure
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 18:00 - 22:00 uur

Kinderopvang - tijd waarop AO aanvangt is gewijzigd

Algemeen overleg
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 19:00 - 23:00 uur

Kinderopvang (aanvangstijdstip gewijzigd)

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
Naar boven